بالش رویال

بالش طبی رویال به نحوی طراحی و ساخته شده که بربهبود دیسک گردن موثربوده ودرحین خواب دقیقا شکل گردن و سر شما را به خود گرفته و خوابی همراه با آرامش و راحتی خواهید داشت

  • بالش طبی
  • بالش الیافی