باکس رویال

مخصوص هتل ها و مهمانسراها و منازل که در نوع چوبی و فلزی و ترکیبی از فلز و چوب در اندازه های استاندارد تولید می گردد.

  • باکس 1
  • باکس 2
  • باکس 3